ODDO
Naziv Integracija od-do d.o.o.
Adresa sjedišta Crnatkova 22
HR-10000 Zagreb
Adresa ureda Nova cesta 21
HR-10000 Zagreb
Matični broj u sudskom registru 080700628, Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava Ozren Milat, direktor
Poslovni računi Zagrebačka banka d.d. Zagreb
HR0723600001102234136
SG Splitska banka d.d. Split
HR6923300031151332589
OIB 24979079230
Kontakt info@integracija.com
Zapošljavanje jobs@integracija.com
Fax +385 1 4636 747
Company profile download
TIBCO Partner
EU zajedno do fondova EU
O provedbi EU projekta:
Europski strukturni i investicijski fondovi Zajedno do fondova EU Europski strukturni i investicijski fondovi